JEX-Top10Linkedin

Antidiscriminatie en JEX

Laatst gewijzigd: 1 september 2023

Bij JEX is #WorkAsOne de leefregel. Wat dit betekent? Iedereen hoort erbij, is welkom en moet zich veilig voelen. Waarom? Omdat iedereen uniek en belangrijk is. Van jong tot oud, waar je ook vandaan komt of wat je geloof, geslacht of seksuele voorkeur ook is.  

Met ons antidiscriminatiebeleid voorkomen we discriminatie en bewaken we diversiteit en inclusiviteit. Ruimte voor discriminatie is er niet, in welke vorm en op welke wijze dan ook. Punt. 

Ons beleid is: 

  • Door de directie vastgesteld; 
  • Met alle JEX’ers gedeeld; 
  • Actief gecommuniceerd naar stakeholders; 
  • Opgenomen in ons Personeelshandboek en gekoppeld aan een klachtenprocedure die voor iedere belanghebbende beschikbaar is (medewerkers, uitzendkrachten, etc.). 

Wij toetsen en verbeteren ons beleid voortdurend. Minimaal een keer per jaar wordt het door de directie beoordeeld. Iedere JEX’er heeft toegang tot dit beleid en alle onderliggende documentatie en informatie. Via onze overeenkomsten en algemene voorwaarden geldt ons beleid ook voor opdrachtgevers /werkgevers en de uitzendbureaus waar we mee samenwerken. 

Wijzigt ons beleid? Dan zijn onze JEX’ers en stakeholders als eerste op de hoogte.