JEX-Top10Linkedin

Privacy en JEX

Laatst gewijzigd: 1 september 2023

 

Dit is het privacy statement van JEX Nederland B.V. (actief onder de naam ‘JEX’) en de aan haar verbonden ondernemingen (die eveneens actief zijn onder de naam ‘JEX’). Dit privacy statement verschaft informatie over de persoonsgegevens die wij van sollicitanten, werknemers, uitzendkrachten en ingehuurde professionals verwerken.

Jouw privacy is in alles ons vertrekpunt. In dit privacy statement leggen we je duidelijk uit hoe we je gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.

We zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en ze strikt noodzakelijk zijn. In dit geval voor onze vacatures en carrièremogelijkheden.

JEX houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

 

 1. Persoonsgegevens bij sollicitatie

Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je bij ons solliciteert.

Jouw persoonsgegevens

Wij verwerken je naam en contactgegevens. Daarnaast verwerken we de gegevens die je vermeldt op jouw cv of in je motivatiebrief. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die door jou aan ons worden verstrekt.

Doel van de verwerking

Wij verwerken je gegevens om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande functie. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie kan een assessment onderdeel uitmaken van de beoordeling. Wij kunnen ook gebruik maken van referentiechecks, maar natuurlijk alleen na jouw toetstemming, en social media voor zover relevant voor de functie.

Het verstrekken van persoonsgegevens bij een sollicitatie is niet verplicht. Zonder deze gegevens is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of jij als kandidaat geschikt bent voor de vacante functie.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens binnen JEX alleen aan degenen die jouw sollicitatie beoordelen, zoals beoogd leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling en jouw gesprekspartners bij een eventueel sollicitatiegesprek.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Met je sollicitatie geef je ons toestemming om jouw persoonsgegevens uiterlijk tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode te bewaren, zodat we jou op de hoogte kunnen houden van toekomstige vacatures. Zonder toestemming worden jouw persoonsgegevens bewaard tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Jouw toestemming kun je op ieder moment intrekken.

 

 1. Persoonsgegevens van werknemers, uitzendkrachten en ingehuurde professionals

Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je als werknemer, uitzendkracht of ingehuurde professional bij- of via JEX aan de slag gaat.

Jouw persoonsgegevens

Wij vragen bij de inschrijving je adres en woonplaats, geboorteplaats- en datum, nationaliteit, soort identiteitsbewijs, documentnummer en geldigheidsduur. Tijdens de werkzaamheden verwerken wij jouw gewerkte uren.

Als je een werknemer of uitzendkracht bent, verwerken wij ook jouw kopie ID en overige gegevens die relevant zijn voor de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Als je een ingehuurde professional bent, verwerken wij ook jouw KvK- en btw-nummer, kopie verzekeringspolis en facturatie- en betaalgegevens.

Daarnaast verwerken we in alle gevallen je capaciteiten, werkervaring, opleiding, etc.  

Doel van jouw persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens zodat je jouw werkzaamheden kunt uitvoeren en ook wij aan onze verplichtingen als werkgever/opdrachtgever kunnen voldoen. Ook vanwege fiscale-, arbeids- en/of socialezekerheidswetgeving zijn wij verplicht persoonsgegevens bij te houden.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met anderen als dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met of ten behoeve van jou aangaan. Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden tot maximaal twee jaar nadat jouw dienstbetrekking of opdracht bij of via JEX is afgerond in ons systeem bewaard. Als je voor of via ons hebt gewerkt, bewaren we de noodzakelijke gegevens voor de administratie voor de duur van maximaal zeven jaar in verband met onze fiscale verplichtingen. 

 

 1. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. JEX gebruikt functionele en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring op onze website te geven. Ook verzamelt JEX tracking cookies. Deze cookies kunnen informatie over je verzamelen en jouw internetgedrag op onze website volgen. Met deze informatie kunnen advertenties of content aan jouw interesses en profiel worden afgestemd. Je kan aan ons toestemming geven of die intrekken voor het plaatsen van tracking cookies.

 

 1. Jouw rechten

Jij hebt het recht ons te verzoeken om:

 • jou inzage te geven in jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te staken of te beperken;
 • jouw persoonsgegevens over te dragen aan jou of aan een ander.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij beoordelen je verzoek volgens de AVG. Wij informeren je zo snel mogelijk, en in elk geval binnen een maand, over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van jouw verzoek kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. We zullen je in dat geval informeren.

Je kan een verzoek indienen via ons contactformulier op de website. Wij nemen vervolgens contact met jou op om je identiteit te verifiëren. Pas na verificatie nemen wij jouw verzoek in behandeling.

 

 1. Beveiliging

JEX doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en toegang. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals beveiligingssoftware, procedures en toegangsbeveiliging- of autorisatie.

Delen met anderen

We delen je gegevens niet met anderen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. JEX blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Vragen en contact

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht bij onze Privacy Officer Gertjan de Mare via het contactformulier op de website of via privacy@jex.nl.

 

 1. Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen informeren wij je daarover, bijvoorbeeld via de website.

Het meest actuele privacy statement vind je altijd op deze pagina. In het privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.