Privacy statement JEX

Laatst gewijzigd: 10 juni 2022

 

Dit is het privacy statement van JEX Nederland B.V. en verschaft informatie over de persoonsgegevens die wij over sollicitanten en ingehuurd personeel verwerken.

 

Jouw privacy is in alles ons vertrekpunt. In dit privacy statement leggen we je duidelijk uit hoe we je gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.

 

We gebruiken je gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze vacatures en carrièremogelijkheden. Wij gebruik je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

JEX houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

  1. Verwerking van persoonsgegeven bij sollicitatie

Informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens wanneer je bij ons solliciteert.

Jouw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast verwerken we de gegevens welke je vermeldt op jouw cv of in je motivatiebrief.

 

Het gebruik van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande functie. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie maakt een assessment onderdeel uit van de beoordeling. Hierover informeren we je natuurlijk.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is (wettelijk) niet verplicht. Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of jij als kandidaat geschikt bent voor de vacante functie.

 

Het delen van jouw gegevens

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden, zoals beoogd leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling en/of gesprekspartners als je voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.

 

De bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens uiterlijk tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieperiode. Wij zullen jouw gegevens uiterlijk tot één jaar na registratie bewaren als jij hebt aangegeven dat wij jou op de hoogte mogen houden van toekomstige vacatures. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken.

 

  1. Ingehuurd personeel (ZZP’ers en/of freelancers)

Informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens wanneer je als ingehuurde professional (ZZP’er of freelancer) bij JEX aan de slag gaat.

 

Jouw persoonlijke gegevens

Wij vragen bij een inschrijving je naam, e-mailadres, adres, woonplaats, geboortedatum, KvK-nummer, nationaliteit, soort identiteitsbewijs, documentnummer en geldigheidsduur.

 

Het gebruik van jouw persoonsgegevens

We gebruiken je contactgegevens zodat je jouw werkzaamheden kunt uitvoeren. Verder houden we jouw gewerkte uren bij om de (fiscale) inhuurkosten te kunnen verantwoorden.

 

Om te voldoen aan specifieke wetgeving houden wij ook andere persoonsgegevens over je bij, wanneer JEX wettelijk verplicht is om de informatie te registeren. Dit betreffen in ieder geval de volgende verplichtingen:

 

Wij houden onder meer een administratie bij uit hoofde van de inlenersaansprakelijkheidsregeling welke als doel heeft het voorkomen van belastingfraude. Meer informatie over de regeling is na te lezen op de website van de Belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/aansprakelijkheid/inlenersaansprakelijkheid/

 

Met wie delen wij gegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen als dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou (gaan) hebben. Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw gegevens worden tot maximaal twee jaar nadat jouw opdracht bij JEX is afgerond in ons systeem bewaard. Je kunt je vanzelfsprekend zelf ook eerder uitschrijven. Als je via ons hebt gewerkt bewaren we de noodzakelijke gegevens voor de administratie voor de duur van 7 jaar in verband met onze administratieverplichting.

 

Bij bemiddeling via een leverancier bewaren we jouw gegevens, zoals je ze hebt aangeleverd, 4 weken. Na 4 weken anonimiseren we deze gegevens. De geanonimiseerde gegevens bewaren we maximaal 12 maanden ten behoeve van data analyses en management informatie.

 

  1. Cookies en vergelijkbare technieken

De website werkenbij.jex.nl maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. JEX gebruikt functionele en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden op deze website. Ook verzameld JEX tracking cookies. Deze cookies kunnen informatie over je verzamelen en uw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie kunnen advertenties of content aan uw interesses en profiel worden aangepast.

 

Toestemming geven of intrekken cookies

U kunt hier uw toestemming geven of intrekken voor het plaatsen van tracking cookies.

 

  1. Jouw rechten

Jij hebt het recht ons te verzoeken om:

 

  • Inzage te geven in jouw persoonsgegevens,
  • Jouw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van je persoonsgegevens;
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
  • En/of jouw persoonsgegevens over te dragen aan jou of aan een derde.

 

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen je verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van jouw verzoek. We zullen je in dat geval informeren.

 

Je kan een verzoek indienen via ons contactformulier op werkenbij.jex.nl. Wij vragen je vriendelijk om jouw verzoek te voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs of paspoort. Wij verzoeken jou vriendelijk het BSN-nummer en pasfoto zwart te maken of gebruik te maken van de app van de Rijksoverheid.

 

  1. Beveiliging

JEX doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en/of toegang. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals beveiligingssoftware, procedures, alleen geautoriseerden hebben toegang etc.

 

Delen met anderen

We delen je gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. JEX Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Vragen en contact

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht bij onze Privacy Officer via het contactformulier op onze website.

 

Eindverantwoordelijkheid

Dit privacy statement geeft informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van onze (website) gebruikers, sollicitanten, ZZP’ers, freelancers en anderszins ingehuurd personeel.

 

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen JEX (‘Verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), is JEX Nederland B.V.

 

Contactgegevens:

 

JEX Nederland B.V.

Honingerdijk 70

3062NW Rotterdam

 

Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) 85002976

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zullen wij je daarover informeren via bijvoorbeeld de website.

 

Het meest actuele privacy statement vind je altijd op deze pagina. In het privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.