JEX-Top10Linkedin
Terug naar het overzicht

Aftertalk #1 - JEXtreme

Episode #1
Nick Hillebrand & Sander Aarts

Over wat paniek doet met mensen, lessen en ervaringen vanuit het Korps Mariniers, de speciale eenheid MARSOF, het doel van JEXtreme en het ontstaan van progressie

Van een verleden bij het Korps Mariniers, naar de toekomst met JEX.
De interesse naar en vragen van medewerkers over een carrière binnen de Nederlandse krijgsmacht bleken enorm. Opgedane ervaringen en acht jaar aan levenslessen wekten de nieuwsgierigheid van velen. Hoe kun je vragen beter beantwoorden, dan het mensen daadwerkelijk laten zien, voelen of ervaren?

JEXtreme.

In ‘Aftertalk’ blikken we terug op de meest grensverleggende bedrijfstraining van Nederland. Hoe hebben deelnemers dit ervaren? Wat zijn de drijfveren voor het organiseren? Op basis waarvan is het programma samengesteld?